Rediger dine Persondata

NFH Supporters

Danmarks bedste publikum


"en stor familie"

Du hjælper os meget i kommunikationen og kontakten til dig, når vi har dine korrekte medlemsdata.


Medlemsnummer skal altid udfyldes!

Du skal kun udfylde det felt hvor der er sket ændringer


Når du indsender din persondata (som er navn, adresse, mail, telefonnummer) opbevarer og håndterer foreningen din persondata med henblik på, at kunne informerer dig.


NFH supporters  overfører eller videregiver ikke din persondata til noget tredjepart selskab.


Du har til enhver tid ret til at henvende dig til NFH Supporters for at få adgang til en oversigt over, hvilken persondata foreningen opbevarer om dig.


  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi behandler personoplysninger og  overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Person oplysninger

Postadresse.... Stolt Henriksvej 77, 4873 Væggerløse.


telefon 40 116 177


Cvr. nr. 35193731


mail nfh@nfhsupporters.dk


Facebook NFH´ssupporters